Türkkent Genel Başkanı Sayın H.Mehmet Aksoy'un Notu

TÜRKKENT GENEL BAŞKANI SAYIN H. MEHMET AKSOY’UN NOTU

Değerli Meslektaşlarım,

Sayın Kooperatifçiler,

Kent Kooperatifleri Merkez Birliği, 17 Mart 1988 tarihinde, yaklaşık 53.000 bireysel ortaklığın örgütlendiği 307 kooperatifi kapsayan 14 birliğin bir araya gelmesiyle Ankara’da kuruldu.  Birliğin adı, 20 Mart 1992 tarihinde Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği-TÜRKKENT oldu.

TÜRKKENT, Anasözleşmesi ile kent kooperatifçiliği hareketinin ülke çapında yaygınlaşmasını hedeflemiş, bu hedefe yönelik yapılan çalışmalar kısa sürede sonuç vermiştir. TÜRKKENT’e değişik illerden üye olan birlik sayısı 1993 yılında 30’a, birliklere bağlı kooperatif sayısı 700’e, bireysel ortak sayısı ise 95.000’e ulaşmıştır.

Birliğin ilk Genel Başkanı Sayın Murat KARAYALÇIN, 1989 yılında başladığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi sırasında Merkez Birlik Başkanlığını da sürdürmüş, 1993 yılında Sosyal Demokrat Halkçı Parti Genel Başkanlığı’na seçilmesinin ardından TÜRKKENT Genel Başkanlığı görevini bırakmıştır. Bu göreve aynı yıl, Sayın Oğuz SOYDAN getirilmiştir. ERYAMAN-KOOP Genel Başkanı Sayın Mehmet AKSOY, 2003 yılından bugüne TÜRKKENT Genel Başkanlığı görevini yürütmektedir. 

 TÜRKKENT, 1990 yılında düzenlediği I. Kooperatifçilik Kurultayı ile üyesi olduğu Türkiye Milli Kooperatifler Birliği’nin (Türkiye Koop) kuruluşuna öncülük etmiş, ulusal birliğin kurulması kararı, bu Kurultayda alınmış; akabinde Birliğin kuruluş çalışmalarına öncü ve etkin olarak katılmıştır. TÜRKKENT, Milli Kooperatifler Birliği  yanı sıra  Uluslararası Kooperatif Birliği (International Co-operative Alliance-ICA) üyesidir.

 Kent kooperatifçiliği geleneksel konut kooperatifçiliğinden farklıdır. TÜRKKENT’i öbür konut kooperatiflerinden ayırt edici kimi özellikleri bulunmaktadır. Bu Bağlamda üye kooperatiflerimiz: 

1.      Arsa spekülâtörlerinin arsa pazarlamak amacıyla kurdukları paravan birer ortaklık değildir.

2.      Kimi yap-satçı üslenicilerin  üreteceği konutların satışını sağlamada, kredi ve vergi bağışıklıklarından yararlanmada araç olarak kullandıkları adı kooperatif olan, fakat kooperatif niteliğinde olmayan kuruluşlar değildir.

3.      Hem arsa spekülasyoncusu, hem  konut satıcısı, hem de konut yapımının üslenicisi olarak doğacak rantlara, değer artışlarına el koyan açıkgözlere  paravanlık eden kuruluşlar hiç değildir.

4.      Ayrıca, kent kooperatifleri: Tek parselde değil konut üretimi yerine proje birliğine dayalı, üyelerinin kooperatifçilik eğitimine ağırlık veren,  hem örgüt içinde hem de özeksel ve kent yönetimleriyle ilişkilerinde demokratik katılımcılığı özendiren, kâr amacı gütmediğinden, alt-orta ve orta gelir katmanlarındakilerin başka yoldan edinemeyecekleri  konutları daha ucuza daha nitelikli biçimde edinmelerine katkıda bulunan, yalnızca konut değil, içinde oturacakların sağlıklı, esenlikli, rahat biçimde yaşayacakları bir kentsel çevre ve kooperatif yaşam ortamı sağlamayı amaçlayan,  çevre dostu etkinlikleri ve altyapıları özendiren, yerel yönetimlerle daha iyi işbirliği ve  eşgüdüm sağlayabilen, kamuca sağlanan yada kooperatif olarak edinilen arsaların toplum yararına kullanılmasına, spekülasyon konusu olmaktan çıkarılmasına,  imar rantlarının ve öbür kentsel rantların toplumda, kooperatifte ve üyelerinde kalmasına yarayan, demokratikleşmeye, toplumsal, kentsel bütünleşmeye katkıda bulunan gerçek anlamda birer sivil toplum örgütüdür.

Kent kooperatifçiliği hareketi Ankara’da Batıkent’i kuran KENT-KOOP’un başlattığı ve İzmir, Bursa, Antalya, Söke, Kastamonu, Elazığ, Urla, Bornova, Karşıyaka, Menemen gibi kentlerde örnek alınarak belediyelerin önderliğinde kurulan kooperatif birlikleriyle, İstanbul’daki Konut-Birlik’in katılımıyla gelişen hareketin Merkez Birliğidir TÜRKKENT.

TÜRKKENT’e, kuruluşundan itibaren Türkiye’nin tüm bölgelerinde örgütlenmiş toplam 45 Konut Yapı Kooperatifleri Birliği ve bunlara bağlı 2200 Konut Yapı Kooperatifi üye olmuş; 240.000’in üzerinde konut üretimi gerçekleştirilmiştir. TÜRKKENT’e üye Birlik sayısı bugün 32 olup bunların yapılanması içinde yer alan aktif kooperatiflerin sayısı 790, faal, bireysel ortak sayısı 37.000 civarındadır.

TÜRKKENT, Türkiye’nin her bölgesinde küçük veya büyük kentlerde yaşayan çok sayıda dar ve orta gelirli ailenin kooperatif çatısı altında örgütlenerek kaliteli, güvenli ve ucuza konut sahibi olmalarını sağlamıştır. TÜRKKENT, ortak Birliklerinin ürettiği konutlar ile ülkedeki ruhsatlı konut açığının giderilmesinde önemli bir paya sahiptir.

Ulu Önder ATATÜRK’ün “Kanaatim odur ki muhakkak surette birleşmede kuvvet vardır. Kooperatif yapmak maddi ve manevi kuvvetleri, zeka ve maharetleri birleştirmektir.” 1 Şubat 1931 tarihli sözü, en önemli yol göstericimizdir.

Saygılarımı sunuyorum,

 

H. Mehmet AKSOY

Genel Başkan

Web İstatistikleri

Bugün6
Dün42
Hafta6
Ay805
Tümü148653

(C) Arne