Mevzuat

Kanunlar
    1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu
    2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu
    5273 Sayılı Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanun
    5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
    5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
    2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
    2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
    5226 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korum Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
    2872 Sayılı Çevre Kanunu
    3194 Sayılı İmar Kanunu
    634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
     
Tebliğler
    Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: Toplu Konut Yapımcılarına Kredi Açılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2005/1)
    Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: Toplu Konut Yapımcılarına Kredi Açılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/1)
    Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun Kooperatiflerde Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2005/1)
    Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 1163 Sayılı Kooperatifler Kanuna Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1)
    Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Kooperatifler Kanunu Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2003/1)
     
Yönetmelikler
    Kooperatifler Muhasebe Yönetmeliği (yakında)

Web İstatistikleri

Bugün7
Dün42
Hafta7
Ay806
Tümü148654

(C) Arne