Türkkent XXI. İlkbahar Semineri Yapıldı, 21-24 Mayıs 2009, Göynük Antalya

Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği (TÜRKKENT) olarak kuruluşumuzdan bugüne kadar sürdürdüğümüz eğitim çalışmalarının 42.si olan XXI. İlkbahar Seminerimizi bu yıl, 21-24 Mayıs 2009 tarihleri arasında Mirada Del Mar Otel, Göynük Kemer-Antalya’da yaklaşık 300 kişinin katılımı ile gerçekleştirdik. Seminer programı için tıklayınız.

22 Mayıs 2009 Cuma günü TÜRKKENT Genel Başkan Yardımcısı ve ANT-KOOP Genel Başkanı Şekip DİNÇER Açılış Oturumuna Başkanlık etmiştir. 

Açılış konuşmasında TÜRKKENT Genel Başkanı H. Mehmet AKSOY inşaat ve  konut sektörünün içinde  bulunduğu durumu değerlendirmiş, TOKİ'nin ülkenin tüm konut ihtiyacını karşılayamayacağını belirterek TOKİ ile belediyeleri kooperatiflerle  işbirliği yapmaya çağırmıştır. H. Mehmet AKSOY'un konuşmasının tam metni için tıklayınız.

YENİ DÖNEMDE BELEDİYELER VE KENT KOOPERATİFLERİ İŞBİRLİĞİ konulu Birinci Oturuma Ankara Üniversitesi SBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruşen KELEŞ Başkanlık etmiş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz KOCAOĞLU, Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi YAŞAR, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Remzi SADİ ve Türkiye-Koop Genel Başkanı Muammer NİKSARLI konuşmacı olarak katılmışlardır. Oturumda, başta TOKİ olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluşa belediye sınırları içinde planlama ve uygulama yetkilerinin verilmesinin yetki karmaşasına neden olduğu, yerel halkın ihtiyaçlarının ve isteklerinin ancak yerel yönetimlerce bilinebileceği ve karşılanabileceğini belirtilmiş, geçmiş dönemlerde kooperatiflerle belediyelerin işbirliği içinde çok başarılı kentsel gelişme ve toplu konut projeleri gerçekleştirdikleri, işbirliğinin yeni dönemde de sağlanması gerektiği vurgulanmıştır.

TÜRKKENT Yönetim Kurulu Üyesi Nazım ÇUHALI Başkanlığında Cuma günü akşamı CHP Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU ile söyleşi yapılmıştır. Kılıçdaroğlu, güçler ayrılığı ilkesinin hayata geçirilebilmesi için yargı bağımsızlığının sağlanması gerektiğini belirtmiş, medyanın tarafsızlığını sağlamak üzere alınabilecek önlemleri belirtmiştir.

23 Mayıs 2009 tarihinde yapılan İkinci Oturumda, KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİ BELGESİ VE KENT KOOPERATİFLERİNİN GELECEĞİ konusu ele alınmıştır. Oturuma, Atılım Üniversitesi Eski Rektörü ve İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan TAN Başkanlık etmiş, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü'nden Genel Müdür Yardımcısı Ömer AYDEMİR ve Kooperatifler Kontrolörü Muhittin AYDIN ile Anadolu Üniversitesi İİBF Kooperatifçilik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurcan TURAN konuşmacı olarak katılmışlardır.  Oturumda, dünyadaki kooperatiflerin yaklaşık onda birinin ülkemizde bulunmasına dikkat çekilmiş, kooperatiflerin etkinlikleri ve ekonomiye katkıları konusunda verilerin yetersiz olduğu belirtilmiş, kooperatif üst kuruluşlarının daha etkin hale getirilmesi konusunda ortak görüş oluşmuş, bu doğrultuda TÜRKKENT gibi üst kuruluşların kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü statüsüne kavuşturulması gerektiği ifade edilmiştir.

Cumartesi günü akşamında; TÜRKKENT Genel Başkan Yardımcısı İsmail ARSLAN Başkanlığında Ege Üniversitesi İİBF, İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof Dr. Osman AYDOĞUŞ ile Kriz Üzerine söyleşi yapılmıştır. AYDOĞUŞ, küresel krizleri tarihi süreç içinde değerlendirmiş, yaşanan son krizin 2. Dünya Savaşı sonrasındakilerin en şiddetlisi olduğunu belirtmiş, işsizliğin çok ciddi boyutlara ulaşmasının en önemli sorun olduğunu ifade etmiştir. 

TÜRKKENT 21. İLKBAHAR SEMİNERİ SONUÇ BİLDİRGESİ için tıklayınız.

Web İstatistikleri

Bugün2
Dün117
Hafta486
Ay2225
Tümü90012

(C) Arne